ÉTKEZÉS

Az étkeztetés szabályai:

- A gyermekek napi háromszori étkezésének megszervezése az óvoda feladata, mely élelmiszerekből az ételmintát köteles 72 órán át megőrizni (ÁNTSZ). Kivétel: az egész csoport számára vitamin pótlására szolgáló plusz gyümölcs, zöldség. 

- Az óvodába csak megfelelőségi jelzéssel ellátott élelmiszerek behozatala engedélyezett. Az otthonról hozott ételek ÁNTSZ által történő vizsgálata nem megoldható, ezért az esetleges betegségek, fertőzések elkerülése érdekében kérjük, ne hozzanak gyermekeiknek élelmiszert.

- A csoportokban tízórai kötött jellegű. Időpontja: 9– 930. Ebéd: 12-13, uzsonna: 15-1530- órakor kerül elfogyasztásra.A csoportokban tízórai kötött jellegű. Időpontja: 9– 930. Ebéd: 12-13, uzsonna: 15-1530- órakor kerül elfogyasztásra.

Az étkezési térítési díjat a mindenkor érvényes rendelet alapján állapítjuk meg. Minden család az anyagi helyzetétől függően térítésmentes vagy kedvezményes étkezésben részesülhet.