ÓVÓNŐK ÉS DADUSOK

A pedagógusi pályát és a dajkai munkakört választva, elkötelezettséget vállaltunk a kisgyermekkori nevelés területén.
Mindennapi munkánk középpontjában a gyermekek állnak, a gyermekszeretet motivál bennünket e hivatásra. Felelősek vagyunk az óvodába járó gyermekek neveléséért, fejlesztéséért, és azért, hogy az egyén a közösség erejére támaszkodva megvalósíthassa önmagát.

Az óvoda nevelőtestülete folyamatos és rendszeres ön-, illetve továbbképzéssel biztosítja a megfelelő szintű szakmai hozzáértést. Jelenleg 1 óvodapedagógus rendelkezik szakvizsgával és tanítói végzettséggel. Három óvodapedagógus pedig a törvény által előírt felsőfokú diplomával, közülük egy, néptáncot is oktat kisiskolások és óvodások körében. Az óvodapedagógusok jól felkészültek, innovatívak, speciális ismeretekkel rendelkeznek. Fontosnak tart­juk a munkatársak folyamatos együttműködését, összehangolt munkáját a befogadó szellemiségű óvoda, az inkluzív nevelés kialakításának érdekében. A helyi óvodai nevelési program megvalósításában kulcsszereplő az óvodape­dagógus és minden dolgozó, aki az intézményben a gyermekekért dolgozik. Az óvodapedagógusok és dajkák elfogadó, segítő, támogató attitűdje modellt, mintát jelent a gyermekek számára.